top of page
almond flower.jpg

Skutečnou časovanou bombou společnosti je láska žen. Ta však pochází nejen ze srdce, ale pramení ze spojení ženy s její vyživující, regenerující, nekompromisní temnou stránkou.

Koučování, provázení, poradenství

Dává mi smysl sdílet schopnost zpomalit, nadechnout se a dojít u uvědomění.

To je moment, ve kterém se můžeme čerpat sílu, uvolnit se do hluboké regenerace, najít odpovědi na otázky

a nechat se vzít do směru, kde nám bude dobře. 

Je to to, co chcete? 

Termíny setkání

 • Ženský medicínský kruh: Vody života
  pá 02. 6.
  Komorní Lhotka
  Vědomí těla, to jak se cítíme a přijímáme, definuje náš postoj k životu a formuje naše chování. Tělo je náš vnitřní životní prostor. Budeme dávat do rovnováhy spojení a souvislost vztahu k tělu a k Zemi, k místu kde žijeme.
 • Ženský medicínský kruh: Zákony země
  čt 28. 9.
  Komorní Lhotka
  Cítění, vize a paměť. Tři klíče k tomu, abychom mohli svoje spojení s fyzickou realitou Země a živlů opravdu otevřít, pročistit a uvolnit do propojení s krajinou. Pak může nastat fáze vyživování a hluboké regenerace.
 • Ženský medicínský kruh: Očista vnitřních a vněších vod světa
  pá 10. 11.
  Komorní Lhotka
  Vody světa můžeme očistit tak, že očistíme své vnitřní lidské vody života od početí/pramene přes všechna místa, která se ve vnější krajině mohou jevit jako znečištění vnějším zásahem. V našem vnitřním prožívání jsou to významné události, které se týkají sexuálního vývoje.
bottom of page