top of page
almond flower.jpg

Skutečnou časovanou bombou společnosti je láska žen. Ta však pochází nejen ze srdce, ale pramení ze spojení ženy s její vyživující, regenerující, nekompromisní temnou stránkou.

Koučování, provázení, poradenství

Po půl roce služby, odevzdání se, organizaci a tlumočení při přemostění kultury kmene Kogi a Wiwa v České republice se pomalounku dostávám přes vrstvy prožitků k tomu, abych otevřela svůj čas pro setkání s vámi, kdo máte zájem o individuální provázení a medicínské kruhy. 

Jsou do mne vpředeny tři měsíce putování s domorodými lidmi Kogi Wiwua, kteří přijeli do naší země pracovat s naší krajinou, jezery a prameny. Desítky obřadů pro očistu vod u pramenů, jezer a podzemních vod. Medicína usmíření, očisty a omluvy vodám světa za to, že jsme nevěděli, jak o ně pečovat. Je to cesta k původnímu v nás. K tradici matky země. Základ, ze kterého lze dát svět do rovnováhy.

Těším se na společnou cestu v péči o naší zemi.

Monika Michaelová

Termíny setkání

 • Ženský medicínský kruh: Vlákna a nitě života
  pá 24. 3.
  Komorní Lhotka
  Medicínský kruh není klasický seminář, je to prostor pro spolutvoření a aktivaci přírodního talentu každé ženy, která je v kruhu. Je pro ženy, které mají impuls svou praxi uplatnit a tvořit prostor, ve kterém spojujeme známé a neznámé.
 • Ženský medicínský kruh: Vody života
  pá 09. 6.
  Komorní Lhotka
  Vědomí těla, to jak se cítíme a přijímáme, definuje náš postoj k životu a formuje naše chování. Tělo je náš vnitřní životní prostor. Budeme dávat do rovnováhy spojení a souvislost vztahu k tělu a k Zemi, k místu kde žijeme.
 • Ženský medicínský kruh: Zákony země
  čt 28. 9.
  Komorní Lhotka
  Cítění, vize a paměť. Tři klíče k tomu, abychom mohli svoje spojení s fyzickou realitou Země a živlů opravdu otevřít, pročistit a uvolnit do propojení s krajinou. Pak může nastat fáze vyživování a hluboké regenerace.
 • Ženský medicínský kruh: Očista vnitřních a vněších vod světa
  pá 10. 11.
  Komorní Lhotka
  Vody světa můžeme očistit tak, že očistíme své vnitřní lidské vody života od početí/pramene přes všechna místa, která se ve vnější krajině mohou jevit jako znečištění vnějším zásahem. V našem vnitřním prožívání jsou to významné události, které se týkají sexuálního vývoje.
bottom of page