top of page

Ženy v kole roku

godula - 1 (3).jpg
Jsou lidé, kteří čekají, až se změna uděje, a diví se, že se tak stále neděje. A pak jsou lidé, kteří prošlapávají cestu a změnu žijí. Díky za ně.

 

Svolávám setkávání žen, které již praktikují nebo se chystají praktikovat přírodní moudrost v každodenním životě nebo ve svém povolání v souladu s kolem roku a místem, kde se ve svém životě nacházejí. Vycházíme z toho, že určité mimo-řádné schopnosti má mnoho žen a záleží jen na tom, zdali je praxí probouzíme a využíváme pro svůj běžný život. Naším záměrem je dávat podněty, nabídnout vlastní dlouholeté zkušenosti, navozovat témata, organizovat setkání, vytvářet a udržovat prostor pro rozvíjení mnohorozměrného vnímání reality pomocí jednoduchých praktik.

 

Navazujeme na to, co už udělaly generace žen před námi a spolupracujeme s dalšími kruhy, které tuto práci dělají u nás v České republice a ve světě. 

Ženská práce se rodí ve vztahu se Zemí. Rozpouští navyklé koncepty mysli a uvolňuje proud života z toho, co jsme naučené k tomu, co je živé teď.  Je to jako navracení řeky jejímu přirozenému plynutí. Oživuje celý životní prostor a vrací mu barvy. Stejně jako řeka není jenom voda, člověk není jen tělo. Je to živá entita, která působí jako médium pro cítění v krajině i v těle. Každá řeka má svůj příběh, svoji jedinečnou kvalitu, tak jako my. Ochutnávka a povídání jsou inspirací a prostorem pro zážitek kultivace vlastní životní síly čistě ženským způsobem „na vlastní kůži“. Medicínský kruh je prostorem, kde se každá učíme tvořit a uctít svůj talent tím, že pochopíme jeho praktický i přesahový účel.

1. setkání 24. – 26. března: Vlákna a nitě života

2. setkání 2. - 4. června: Vody života

3. setkání 28.  září – 1. října: Zákony země

4. setkání 10. – 12. listopadu: Očista vnitřních a vnějších vod světa

Vypsané termíny jsou cyklem ročního setkávání skupiny žen. První a druhé setkání je otevřené pro vás, kdo se chcete s pracé medicínského kruhu teprve seznámit, abychom vzájemně zjistily, zda je to cesta pro tebe. 

Od června se budeme scházet v uzavřeném kruhu s možností účasti pozvaných žen z minulých ročníků. 

Hodnota účasti na jednom setkání je 4800 Kč a zahrnuje provázení, jídlo, vnitřní prostor pro setkání s krbem, soukromou louku a zahradu, některé pomůcky a materiály pro práci a organizační náklady. Ubytování si hradíte samostatně dle vybraného typu a sezóny (od 190 do 550 Kč/ osobu a noc). 

Jednotlivé termíny

 • Ženský medicínský kruh: Zákony země
  Ženský medicínský kruh: Zákony země
  pá 29. 9.
  Komorní Lhotka
  29. 9. 18:00 – 01. 10. 14:30
  Komorní Lhotka, 739 53 Komorní Lhotka, Česko
  Cítění, vize a paměť. Tři klíče k tomu, abychom mohli svoje spojení s fyzickou realitou Země a živlů opravdu otevřít, pročistit a uvolnit do propojení s krajinou. Pak může nastat fáze vyživování a hluboké regenerace.
 • Ženský medicínský kruh: Očista vnitřních a vněších vod světa
  Ženský medicínský kruh: Očista vnitřních a vněších vod světa
  pá 10. 11.
  Komorní Lhotka
  10. 11. 18:00 – 12. 11. 14:30
  Komorní Lhotka, 739 53 Komorní Lhotka, Česko
  Vody světa můžeme očistit tak, že očistíme své vnitřní lidské vody života od početí/pramene přes všechna místa, která se ve vnější krajině mohou jevit jako znečištění vnějším zásahem. V našem vnitřním prožívání jsou to významné události, které se týkají sexuálního vývoje.
bottom of page