Ženy v kole roku

113646+.jpg
Skutečnou časovanou bombou společnosti je láska žen.
Ta však pochází nejen ze srdce, ale pramení ze spojení ženy s její vyživující, regenerující, nekompromisní temnou stránkou.

Jsou lidé, kteří čekají, až se změna uděje, a diví se, že se tak stále neděje.
A pak jsou lidé, kteří prošlapávají cestu a změnu žijí.
Díky za ně.

 

Svolávám setkávání žen, které již praktikují nebo se chystají praktikovat přírodní moudrost v každodenním životě nebo ve svém povolání v souladu s kolem roku a místem, kde se ve svém životě nacházejí. Vycházíme z toho, že určité mimo-řádné schopnosti má mnoho žen a záleží jen na tom, zdali je praxí probouzíme a využíváme pro svůj běžný život. Naším záměrem je dávat podněty, nabídnout vlastní dlouholeté zkušenosti, navozovat témata, organizovat setkání, vytvářet a udržovat prostor pro rozvíjení mnohorozměrného vnímání reality pomocí jednoduchých praktik.

 

Navazujeme na to, co už udělaly generace žen před námi a spolupracujeme s dalšími kruhy, které tuto práci dělají u nás v České republice a ve světě. 

Jednotlivé termíny

V této chvíli nejsou žádné plánované události