Individuální provázení
a předávání přírodního učení

20211014_105013.jpg
Nabídka individuální práce je otevřená pro ženy i muže, kteří jsou připraveni prohloubit svůj vztah k životu.

 

Pracuji s lidmi, kteří mají zájem rozvinout svůj talent a cítí potřebu se učit žít ve spojení s přírodou, ve spojení s moudrostí země a sil života. Já vás můžu trochu nasměrovat. Podívat se, vyslechnout příběh, najít to, co doopravdy toužíte žít a pak vás poslat směrem po proudu života. Individuální práce je intenzivní setkání. Celá pozornost je věnována vnitřní proměně a nasměrování pozornosti k rozpoznání autentických osobních kvalit.

 

Pro vás, kdo máte zájem se učit práci s krajinou a lidmi je základem pochopit svůj talent a začít ho rozvíjet.


Můj přístup ke každému setkání je hluboce ovlivněn pobytem u domorodého kmene KOGI, u kterého studuji přírodní medicínu. Oproti terapeutickým postupům se zdánlivě nic neděje, ale v osobním setkání dochází k přenosu poznání a to spouští proces změny a učení se. Pracuji také s nejrůznějšími technikami a přístupy jako je gestalt terapie, kultivace životních zdrojů, propojení se silami přírody, konstelace a práce s tělem.

 

Samotná setkání jsou zaměřená na uvolnění životní síly. Probíhá v normálním pohodlném oblečení. Součástí každého setkání je sdílení, práce s dechem a tělem.

 

Většinu času jen sleduji ve svém srdci kdo jste a čekám na ty momenty,
kdy se skutečně objevíte sami.


Provázení je dlouhodobý proces. Stejně jako jsme si v sobě dlouhodobě pěstovali určité postoje, návyky a systémy fungování. Já jsem pochopila, že jedno setkání, jakkoliv hluboké a léčivé a moudré opravdu neudělá celou práci. První setkání je jako ochutnávka, abychom mohli poznat, jestli je to náš šálek čaje. Oboustranně. Provázení je poskytnutí bezpečného prostoru pro zkoumání a proměnu sama sebe. Je to inspirace a provokace k tomu nejlepšímu, co v nás je. Je to navigace k objevení zdravého potenciálu žít vlastní život v rovnováze s přírodou ve společnosti a v rodině.


Termín a místo setkání si domlouváme osobně. Pracuji v Olomouci a v přírodě. Jednou měsíčně nabízím termíny v Praze.

Kontakt pro domlouvání je: monika.michaelova@gmail.com

 


Hodnota provázení je orientační. Příspěvek za individuální setkání je v dobrovolné výši se stanoveným minimem. Jsem otevřená přímé výměně, žijeme ale všichni ve světě, kde peníze potřebujeme a proto zde uvádím finanční částky a nikoliv například počet chlebů, mrkví, kachen, slepic, vajec, fošen, dní práce v sadu atp.

 

Od orientační hodnoty, vyjádřené penězi, se můžeme postupem času dostat k oboustranně dobré výměně.
Rovnováha toho, co dostáváme a přinášíme je součást učení, které nám předávají domorodci. Jejich vnímání je stále komplexní a v koloběhu života, nikoli v lineární pozici ekonomického světa. Při domluvě prosím sami napište, proč se chcete setkat/setkávat a co pro mě máte.


Doporučené minimum za první a následující občasné setkání je 2 400 Kč. Pro páry anebo rodiny je
minimum 3 400 Kč. Časový rámec prvního setkání je 1–1,5 hodiny.

__________

Pro vás, kdo máte chuť spojit individuální setkání s příjemným odpočinkem, relaxací,  procházkou v přírodě, zapojením se do každodenních prací s krajinou nebo výletem na významné místo, nabízím setkání ve volném plynutí. Udělat si výlet spojený s prací na sobě a relaxací dává možnost dostatečně zpracovat změny a prohloubení vědomí, které zrovna potřebujete.


Tato práce je kvalitou jiná než v krátkém setkání. Není omezená časem a tím pádem dává větší prostor pro skutečné kroky, které můžeme společně udělat. V té vnitřní krajině i v té vnější, nádherné krajině českých nebo moravských lesů, které jsou plné míst, která k nám hovoří beze slov a předávají nám dědictví našich předků. Příspěvek je v předem domluvené výši dle intenzity práce. Doporučené minimum je 4800 Kč za setkání plus náklady v případě cesty.

kamenný kruh.jpg

Práce s temnou stránkou  a našim individuálním i kolektivním stínem je přesahový aspekt a určité specifikum mého talentu. V mém pojetí je možné překročit jakoukoli překážku rozšířením zorného úhlu. To přináší výživu, lehkost a vědomí sebe v nových hloubkách a situacích. Součástí práce je uvědomování si sexuální síly a toho, jak s ní zacházíme. Sexuální síla není „sex“, ale kvalita člověka, které bychom měli umět vládnout moudře a citlivě. Budeme se učit tuto sílu vědomě prožívat a objevovat, jak s ní zacházet sami k sobě, ve vztazích a v partnerství.


Část práce je nasměrována k propojení se s přírodou, takže to předpokládá poutě na silová místa v ČR, Evropě a někdy i na jiných kontinentech. To mnohonásobně prohloubí spojení s vlastní moudrostí a inspirací pro život, partnerství, rodinu a práci.  Když jsem procházela medicínským učením, největším dárkem pro mě byla přítomnost mé průvodkyně a to, co jsem se tam naučila pro další život. Nikoli od ní, ale v její přítomnosti. S ní. Bylo to možné proto, že mezi je mezi námi důvěra. Já jí můžu věřit do té míry, do které můžu věřit sobě. To neposuzuje hlava, ale srdce.