top of page

Individuální provázení
a předávání přírodního učení

20211014_105013.jpg
Nabídka individuální práce je otevřená pro ženy i muže, kteří jsou připraveni prohloubit svůj vztah k životu.

 

Pracuji s lidmi, kteří mají zájem rozvinout svůj talent a cítí potřebu se učit žít ve spojení s přírodou, ve spojení s moudrostí země a sil života. Já vás můžu trochu nasměrovat. Podívat se, vyslechnout příběh, najít to, co doopravdy toužíte žít a pak vás poslat směrem po proudu života. Individuální práce je intenzivní setkání. Celá pozornost je věnována vnitřní proměně a nasměrování pozornosti k rozpoznání autentických osobních kvalit.

 

Pro vás, kdo máte zájem se učit práci s krajinou a lidmi je základem pochopit svůj talent a začít ho rozvíjet.


Můj přístup ke každému setkání je hluboce ovlivněn pobytem u domorodého kmene KOGI, u kterého studuji přírodní medicínu. Oproti terapeutickým postupům se zdánlivě nic neděje, ale v osobním setkání dochází k přenosu poznání a to spouští proces změny a učení se. Pracuji také s nejrůznějšími technikami a přístupy jako je gestalt terapie, kultivace životních zdrojů, propojení se silami přírody, konstelace a práce s tělem.

 

Samotná setkání jsou zaměřená na uvolnění životní síly. Probíhá v normálním pohodlném oblečení. Součástí každého setkání je sdílení, práce s dechem a tělem.

 

Většinu času jen sleduji ve svém srdci kdo jste a čekám na ty momenty,
kdy se skutečně objevíte sami.


Provázení je dlouhodobý proces. Stejně jako jsme si v sobě dlouhodobě pěstovali určité postoje, návyky a systémy fungování. Já jsem pochopila, že jedno setkání, jakkoliv hluboké a léčivé a moudré opravdu neudělá celou práci. První setkání je jako ochutnávka, abychom mohli poznat, jestli je to náš šálek čaje. Oboustranně. Provázení je poskytnutí bezpečného prostoru pro zkoumání a proměnu sama sebe. Je to inspirace a provokace k tomu nejlepšímu, co v nás je. Je to navigace k objevení zdravého potenciálu žít vlastní život v rovnováze s přírodou ve společnosti a v rodině.


Termín a místo setkání si domlouváme osobně. Pracuji v Olomouci a v přírodě. Jednou měsíčně nabízím termíny v Praze.

Kontakt pro domlouvání je: monika.michaelova@gmail.com

 


Hodnota provázení je orientační. Příspěvek za individuální setkání je v dobrovolné výši se stanoveným minimem. Jsem otevřená přímé výměně, žijeme ale všichni ve světě, kde peníze potřebujeme a proto zde uvádím finanční částky a nikoliv například počet chlebů, mrkví, kachen, slepic, vajec, fošen, dní práce v sadu atp.

 

Od orientační hodnoty, vyjádřené penězi, se můžeme postupem času dostat k oboustranně dobré výměně.
Rovnováha toho, co dostáváme a přinášíme je součást učení, které nám předávají domorodci. Jejich vnímání je stále komplexní a v koloběhu života, nikoli v lineární pozici ekonomického světa. Při domluvě prosím sami napište, proč se chcete setkat/setkávat a co pro mě máte.


Doporučené minimum za první a následující občasné setkání je 2 400 Kč. Pro páry anebo rodiny je
minimum 3 400 Kč. Časový rámec prvního setkání je 1–1,5 hodiny.

__________

Pro vás, kdo máte chuť spojit individuální setkání s příjemným odpočinkem, relaxací,  procházkou v přírodě, zapojením se do každodenních prací s krajinou nebo výletem na významné místo, nabízím setkání ve volném plynutí. Udělat si výlet spojený s prací na sobě a relaxací dává možnost dostatečně zpracovat změny a prohloubení vědomí, které zrovna potřebujete.


Tato práce je kvalitou jiná než v krátkém setkání. Není omezená časem a tím pádem dává větší prostor pro skutečné kroky, které můžeme společně udělat. V té vnitřní krajině i v té vnější, nádherné krajině českých nebo moravských lesů, které jsou plné míst, která k nám hovoří beze slov a předávají nám dědictví našich předků. Příspěvek je v předem domluvené výši dle intenzity práce. Doporučené minimum je 4800 Kč za setkání plus náklady v případě cesty.

kamenný kruh.jpg

Práce s temnou stránkou  a našim individuálním i kolektivním stínem je přesahový aspekt a určité specifikum mého talentu. V mém pojetí je možné překročit jakoukoli překážku rozšířením zorného úhlu. To přináší výživu, lehkost a vědomí sebe v nových hloubkách a situacích. Součástí práce je uvědomování si sexuální síly a toho, jak s ní zacházíme. Sexuální síla není „sex“, ale kvalita člověka, které bychom měli umět vládnout moudře a citlivě. Budeme se učit tuto sílu vědomě prožívat a objevovat, jak s ní zacházet sami k sobě, ve vztazích a v partnerství.


Část práce je nasměrována k propojení se s přírodou, takže to předpokládá poutě na silová místa v ČR, Evropě a někdy i na jiných kontinentech. To mnohonásobně prohloubí spojení s vlastní moudrostí a inspirací pro život, partnerství, rodinu a práci.  Když jsem procházela medicínským učením, největším dárkem pro mě byla přítomnost mé průvodkyně a to, co jsem se tam naučila pro další život. Nikoli od ní, ale v její přítomnosti. S ní. Bylo to možné proto, že mezi je mezi námi důvěra. Já jí můžu věřit do té míry, do které můžu věřit sobě. To neposuzuje hlava, ale srdce.

Formulr
bottom of page